ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Справжня політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України « Про захист персональних даних » та інших нормативних актів українського законодавства і визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються TM Asia Parts (далі – Адміністрація сайту).

Адміністрація сайту ставить своїм найважливішим метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя і таємницю.

Справжня політика Адміністрації сайту щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Адміністрація сайту може отримати про відвідувачів веб-сайту https://asiaparts.com.ua.

Будь ласка, уважно прочитайте дану сторінку, тому що інформація, викладена на ній, є важливою для Вас як для Користувача сайту.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У даній Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1 Адміністрація сайту – юридична або фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2 Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається Користувачеві веб-сайту https://asiaparts.com.ua.

1.1.3 Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу ( поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4 Конфіденційність персональних даних - обов'язкове для дотримання Адміністрацією сайту або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

1.1.5 Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://asiaparts.com.ua.

1.1.6 Cookies — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7 Веб-сайт – сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://asiaparts.com.ua.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1 Користуючись сайтом або купуючи товар, пропонований на сайті, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації і / або оформленні покупки, користувач підтверджує, що дає згоду Інтернет-магазину ТМ « ASIA PARTS » і уповноваженим ним особам, на обробку персональних даних, а також що є повнолітньою особою.

2.2 Користувач дає згоду Адміністрації сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою формування баз даних з даними користувачів, підготовка статистичних звітів, проведення маркетингових досліджень, а також взаємодія з користувачем, в тому числі через телекомунікаційні мережі, в тому числі відправлення SMS та електронної пошти, до моменту відкликання згоди.

2.3 Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів з допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, мережа Інтернет і ін.

3. АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ МОЖЕ ОБРОБЛЯТИ НАСТУПНІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

3.1 Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають в себе, але не обмежуються наступною інформацією:

3.1.1 Прізвище ім'я по батькові.

3.1.2 Електронна адреса.

3.1.3 Номери телефонів.

3.1.4 Місто проживання.

3.1.5 Адреса доставки

3.2 Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів « cookie ») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).

3.3 Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

3.4 Обробка спеціальних категорій персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань, інтимного життя, Адміністрацією сайту не здійснюється.

3.5 Згода на обробку персональних даних, дозволених для поширення, Користувач надає Адміністрації сайту безпосередньо.

4. ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1 Обробка персональних даних здійснюється на законній основі відкритості і справедливості.

4.2 Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей. Не допускається обробка персональних даних, несумісна з цілями збору персональних даних.

4.3 Обробці підлягають тільки персональні дані, які відповідають цілям їх обробки.

4.4 Зміст і обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Не допускається надмірність оброблюваних персональних даних стосовно заявленим цілям їх обробки.

4.5 При обробці персональних даних забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних. Адміністрація сайту вживає необхідних заходів і / або забезпечує їх прийняття з видалення або уточнення неповних або неточних даних.

5. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1 Мета обробки персональних даних Користувача:

5.1.1 Уточнення деталей замовлення.

5.1.2 Інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів і SMS повідомлень.

5.1.3 Надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки

5.1.4 Ідентифікація Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом.

5.2 Також Адміністрація сайту має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Адміністрації сайту лист на адресу електронної пошти emag@asiaparts.com.ua з позначкою « Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».

5.3 Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

6. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1 Адміністрація сайту обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті   https://asiaparts.com. ua   або спрямовані Адміністрації сайту за допомогою електронної пошти. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Адміністрації сайту, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.

6.2 Адміністрація сайту обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie»).

6.3 Суб'єкт персональних даних самостійно приймає рішення про надання його персональних даних і дає згоду вільно, своєю волею і в своєму інтересі.

7. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1 Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

7.2 Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті Інтернет-магазину ТМ « ASIA PARTS », включаючи доставку товару.

8. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

Користувачі мають право в будь-який час дізнатися, чи були збережені їх Персональні дані, і можуть звертатися до Адміністрації сайту, щоб дізнатися їх зміст і походження, перевірити їх достовірність, або попросити їх доповнити, анулювати, оновити або виправити або перетворити в формат, що забезпечує анонімність, або блокувати будь-які дані, що зберігаються в порушення закону, а також виступити проти їх обробки за всіма без винятку законних підставах. Відповідні запити слід направляти Адміністрації сайту за адресою електронної пошти emag@asiaparts.com.ua.

9. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

9.1 Сайт збирає інформацію про відвідування Вами наших веб-сайтів з метою отримання статистики відвідувань і ефективності їх використання, формування персонального підходу і адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких — cookie-файли. Це дані, які веб-сайт може відправити вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп'ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.

9.2 Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів і тривалості їх перебування на сайті), виявлення найбільш цікавих і відвідуваних тим і сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом і його перевагами. З плином часу ця інформація дозволяє поліпшити досвід.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Адміністрація сайту та інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов'язані не розголошувати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено федеральним законом.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1 Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Адміністрації сайту за допомогою електронної пошти emag@asiaparts.com.ua.

11.2 В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Адміністрацією сайту. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

11.3 Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://asiaparts.com.ua/pages/privacy.